Quy trình làm việc của đội thi công

 • TRANG CHỦ
 • Quy trình làm việc của đội thi công

Qui định này nhằm tạo ra một quy trình làm việc giữa đội thi công lắp đặt và các phần việc liên quan đến các bộ phận khác, nhằm đảm bảo công việc thi công lắp đặt tại hiện trường đúng yêu cầu về chất lượng và có sự liên kết phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong công ty.

 1. Công tác chuẩn bị trước khi và ngay sau khi HĐMB được ký kết
 • Công tác trước khi ký HĐ
 • Các công trình có khả năng cao và chắc chắn ký được HĐ thì Công ty yêu cầu bộ phận kỹ thuật phải theo dõi và khảo sát giếng thang theo tiến độ thi công của CĐT.
 • Trưởng phòng phải phân công NV kỹ thuật đi hiện trường khảo sát tiến độ xây dựng giếng thang phần thô, các lưu ý với CĐT cần điều chỉnh, và đặc biệt phải thông báo tiến độ phần thô cho bộ phận nhận hàng trước 40 ngày để bộ phận nhận hàng từ nhà máy có thể điều chỉnh tiến độ hàng về cảng, tránh khi nhà máy cho hàng về mà công trình không thể tiếp nhận hàng, và hàng hóa sẽ phải lưu công tại cảng hay tại kho phát sinh thêm chi phí.
  • Công tác ngay sau khi ký HĐ
 • Ngay khi ký HĐMB với khách hàng, Trưởng phòng TC-LĐ có trách nhiệm và yêu cầu các bộ phận khác cung cấp HĐMB (đã xóa giá) để nghiên cứu các điều khoản liên quan đến trách nhiệm của các bên phục vụ cho công tác TC-LĐ. Việc này nhằm yêu cầu Trưởng bộ phận cần nắm được các điều khoản trong HĐ liên quan đến TC-LĐ và chủ động điều phối giữa Cty – Chủ đầu tư, điều phối nội bộ đội thi công.
 • Trưởng phòng TC-LĐ có trách nhiệm yêu cầu bộ phận nhận hàng cập nhật tiến độ hàng về cảng và hàng về chân công trình để chủ động điều phối nhân lực và sắp xếp các công việc liên quan cho hợp lý.
 1. Công tác khảo sát giếng thang và bàn giao hàng về chân công trình
 • Trưởng phòng TC-LĐ theo sát quá trình thi công hố thang của khách hàng, đưa ra các cảnh báo để đảm bảo công tác xây dựng theo đúng bản vẽ thiết kế. Nếu có vướng mắc cần xử lý kịp thời hoặc báo cáo về công ty để cùng tháo gỡ.
 • Trước khi hàng về chân công trình trước ít nhất 20 ngày, Trưởng phòng phải phân công nhân viên kỹ thuật đi khảo sát hiện trường giếng thang và các vấn đề an toàn của giếng thang trước khi lắp đặt. Nếu còn các vấn đề tồn đọng về giếng thang, điện 3 pha, điện chiếu sáng, các lỗ mở không được phép hay bất kỳ các yếu tố khác mà CĐT chưa kịp hoàn thiện thì phải làm văn bản gửi mail chính thức thông báo với người phụ trách đơn hàng của phía CĐT (có c/c cho ban lãnh đạo của công ty).
 • Nhân viên kỹ thuật đi khảo sát hiện trường bắt buộc phải có Biên bản xác nhận kết quả khảo sát giữa 2 bên (Cty – Đại diện CĐT). Trong biên bản ghi rõ tình trạng giếng thang đã đạt yêu cầu kỹ thuật như HĐ hay bản vẽ mà công ty cung cấp cho CĐT hay chưa. Nếu chưa, ghi rõ các hạng mục còn tồn đọng để yêu cầu CĐT hoàn thiện trước khi hàng về.
 • Việc khảo sát hiện trạng công trình trước khi hàng về, NV kỹ thuật cũng cần phải đặc biệt lưu ý nhắc nhở hay làm việc rõ ràng với phía CĐT về kho bãi lưu hàng tại công trình (có khóa và có bảo vệ), đường cho xe cont di chuyển vào nơi tập kết hàng hóa…
 • Nếu giếng thang đã đạt yêu cầu Trưởng phòng phải lập Biên bản bàn giao giếng thang đã đạt yêu cầu cho TC-LĐ với người đại diện của CĐT. Biên bản này phải được ký trước ít nhất 15 ngày trước khi hàng về.
 • Trước khi hàng về chân công trình, Trưởng phòng phải có thông tin liên lạc của các bên CĐT, vận chuyển, giám sát và thống nhất được thời gian cũng như cách thức giao hàng, chuẩn bị sẵn và đầy đủ các biên bản giấy tờ cần ký giữa các bên (Cty – CĐT) tại hiện trường.
 • Có biện pháp xử lý sớm các phát sinh trong quá trình vận chuyển như: thiếu hàng, hàng bị móp méo, hỏng hóc, hàng về không đúng giờ như đã thông báo….
 1. Công tác chuẩn bị, kiểm tra lắp đặt các cảnh báo trước khi lắp đặt
 • Sau khi hàng về công trình, ngay khi có quyết định của công ty thành lập đội thi TC-LĐ tại hiện trường (Đội TC-LĐ phải được thành lập trước thời điểm bắt đầu thi công ít nhất 20 ngày), Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho Đội trưởng đội lắp đặt đi khảo sát, kiểm tra, lắp đặt biển báo tại hiện trường và xung quanh giếng thang để chuẩn bị cho đội TC-LĐ vào thi công. Đích thân trưởng phòng phải đi kiểm tra công tác này tại hiện trường và chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của nhân viên lắp đặt trong khi thi công.
 • Đội TC-LĐ chỉ được phép vào hiện trường thi công khi đảm bảo các yếu tố sau: Tất cả các thành viên trong đội phải được đào tạo và có chứng chỉ về an toàn lao động; Nhân viên phải được đào tạo về TC-LĐ và nắm bắt chắc chắn về qui trình TC-LĐ; Toàn bộ nhân viên đã được trang bị bảo hiểm lao động; Có ký bản cam kết của toàn đội TC-LĐ về an toàn lao động trong thi công và thi công đúng qui trình.
 • Đội trưởng đội TC-LĐ phải làm bảng tiến độ thi công và bảng đề xuất thống kê vật tư, thiết bị tiêu hao, bảo hộ sử dụng thi công gửi về Công ty trước 7 ngày;
 • Trước khi hàng về ít nhất 3 ngày Đội TC-LĐ phải tiến hành thả chì, bấm hố chuẩn bị sẵn sàng cho công tác lắp đặt.
 • Nếu thuê đội khác TC-LĐ, thì các vấn đề ở mục 3.1 đến mục 3.4 cũng phải được thực hiện theo yêu cầu; Các chứng chỉ của nhân viên và Bản cam kết của đội TC-LĐ được thuê và HĐLĐ phải nộp về công ty trước 10 ngày thời điểm bắt đầu khởi công.
 • Trước khi thi công diễn ra, Trưởng phòng có trách nhiệm gửi tất cả các văn bản về: QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUI TRÌNH THI CÔNG LẮP ĐẶT; QUI TRÌNH QA-QC CHO LẮP ĐẶT THANG MÁY mà công ty đã ban hành đến tất cả các thành viên lắp đặt (kể cả đội khác được thuê) và phải yêu cầu các thành viên này xác nhận đã nhận được các Qui trình này bằng văn bản có chữ ký tươi của tất cả các thành viên.
 • Công tác TC-LĐ chỉ được bắt đầu khi đã có thông báo bằng biên bản chính thức của Trưởng phòng đã kiểm tra các vấn đề an toàn và cho phép đội TC-LĐ tiến hành công việc, và biên bản này sẽ được gửi về công ty để làm minh chứng.
 • Công việc TC-LĐ chỉ được bắt đầu khi các điều kiện tiên quyết sau đã hoàn tất:
 • CĐT đã thanh toán tiền đợt 2 (đợt thanh toán sau khi hàng về);
 • Đã có quyết định thành lập đội TC-LĐ của công ty và có lệnh cho phép bắt đầu thi công của GĐ công ty.
 • Đã có biên bản xác nhận công tác bố trí biển báo và kiểm tra an toàn tại hiện trường của Trưởng phòng đủ điều kiện để TC-LĐ.
 • Đã có biên bản bàn giao giếng thang đủ điều kiện lắp đặt với CĐT.
  • Trong trường hợp tiến hành thi công khi CĐT chưa thanh toán tiền hàng theo HĐ thì bắt buộc phải có sự đồng ý của GĐ cho phép thi công.
 1. Công tác TC-LĐ thang máy, thang cuốn
 • Công tác TC-LĐ phải được thực hiện theo đúng qui trình, tiêu chuẩn của hãng và của Công ty đã phê duyệt. Việc đảm bảo an toàn lao động và chất lượng sản phẩm trong khi thi công phải được đặt lên hàng đầu.
 • Trưởng phòng TC-LĐ cần nhắc nhở và kiểm tra an toàn đối với tổ đội thi công vào buổi sáng trước giờ làm việc hàng ngày.
 • Trong suốt quá trình thi công phải luôn luôn có giám sát hiện trường. Giám sát hiện trường có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tất cả quá trình lắp đặt, nhắc nhở về vấn đề an toàn. Giám sát hiện trường có quyền đình chỉ thi công ngay lập tức nếu phát hiện trong khi thi công có vấn đề mất an toàn lao động hay không đúng với kỹ thuật. Giám sát hiện trường do Trưởng phòng phân công.
 • Phải có nhật ký thi công từng ngày tại hiện trường. Công tác cập nhật nhật ký thi công phải trung thực và đúng trình tự trong quá trình thi công, nhật ký thi công phải ghi lại đầy đủ các hạng mục đã được thi công trong ngày, những bất thường xảy ra trong khi thi công nếu có.
 • Trong suốt quá trình thi công, Đội trưởng thi công chịu trách nhiệm cũng Giám sát thi công về vấn đề an toàn lao động của nhân viên lắp đặt và người của bên thứ 3 trong khu vực thi công của mình. Phải luôn chú ý và cập nhật các biển báo và có biện pháp đề phòng về an toàn lao động cho các đối tượng trên.
 • Phải có Biên bản nghiệm thu nội bộ từng hạng mục chính của công trình sau khi thi công xong (Phòng máy; Pit; ray; Cabin; tủ điện…). Biên bản nghiệm thu nội bộ này được xác nhận và ký bởi Giám sát hiện trường và Đội trưởng đội lắp đặt. Tất cả các biên bản nội bộ này sẽ phải nộp về công ty cùng với nhật ký thi công sau khi hoàn tất công tác TC-LĐ.
 • Sau khi Đội TC-LĐ hoàn tất công tác lắp đặt, Trưởng phòng + Giám sát + Đội trưởng đội lắp đặt phải tiến hành chạy thử tất cả các hạng mục của thang để kiểm tra chất lượng lắp đặt. Bộ phận giám sát phải thực hiện QC toàn bộ quá trình lắp đặt và có Biên bản nghiệm thu lưu lại và gửi về Ban lãnh đạo công ty.
 • Trưởng phòng phân công bộ phận giám sát đi QA toàn bộ các hạng mục. Báo cáo QA sẽ gửi về Đội TC-LĐ và Ban GĐ. Nếu có vấn đề trong khi QA, Trưởng phòng phải yêu cầu Đội LĐ-TC sửa và hoàn thiện lại ngay lập tức. Số lần QA chỉ được phép tối đa 2 lần, đến lần thứ 3 thì Đội TC-LĐ sẽ phải tự bỏ chi phí thực hiện sửa chữa và Ban giám đốc cũng xem xét trách nhiệm của bộ phận giám sát thi công.
 • Đối với mỗi công trình, việc kiểm tra và khắc phục các tồn đọng do thi công chưa đúng kỹ thuật chỉ được lặp lại tối đa không quá 02 lần, từ lần thứ 2 trở đi trách nhiệm thuộc về bộ phận giám sát và tổ đội thi công, công ty sẽ không chi trả chi phí cho các lần sửa chữa này kèm hình thức phạt tùy theo mức độ lỗi mà các bộ phận gây ra làm ảnh hưởng đến uy tín công ty.
 • Khi thi công xong, nếu thang máy chưa được kiểm định và bàn giao cho CĐT, thì đội TC-LĐ phải có Biên bản bàn giao tạm thời (biên bản này thể hiện các chi tiết, bộ phận chính của thang máy đã được lắp đặt trong tình trang nguyên vẹn), biên bản này phải được ký xác nhận giữa đại diện tại hiện trường của công ty và của CĐT.
 • Trước khi CĐT chưa hoàn tất thủ tục thanh toán cuối cùng, nhân viên lắp đặt tại hiện trường tuyệt đối không được cho khách hàng, hay người nào khác sử dụng thang máy khi chưa bàn giao. Nếu cần thiết, cần phải xin ý kiến của ban giám đốc, chỉ cho khách hàng sử dụng thang khi đã báo cáo điều này lên Ban GĐ và được sự đồng ý.
 • Công việc lắp đặt chỉ được coi là hoàn thành nếu thang máy đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 • Thang máy được lắp đặt hoàn thiện, được kiểm định và bàn giao cho CĐT.
 • Thang máy được QA đạt yêu cầu về kỹ thuật, đội bảo trì đồng ý tiếp nhận chuyển sang giai đoạn bảo hành đối với NSH hoặc HEV đồng ý tiếp nhận đối với Hitachi.
 • Các thành viên của tổ đội thi công không gặp tai nạn trong quá trình làm việc, vật tư máy móc sau thi công được hoàn trả lại cho công ty.
 1. Công tác kiểm định, nghiệm thu và bàn giao
 • Sau khi đã hoàn tất công tác lắp đặt tại hiện trường. Trưởng phòng có trách nhiệm gửi văn bản đến chủ đầu tư báo cáo về các vấn đề còn tồn đọng của CĐT (nếu có) liên quan đến việc Kiểm định thang máy, yêu cầu CĐT thực hiện các hạng mục còn tồn đọng này để tiến hành thuê đơn vị kiểm định đến làm việc.
 • Khi đã đủ điều kiện kiểm định, Trưởng phòng liên hệ với Công ty kiểm định bố trí lịch kiểm định thang máy.
 • Trưởng phòng tập hợp đầy đủ các tài liệu để chuẩn bị làm công tác bàn giao chính thức, hướng dẫn sử dụng cho CĐT và khách hàng.
 1. Công tác bảo hành, bảo trì sau lắp đặt
 • Các công trình thang NSH của các đại lý, Trưởng phòng có trách nhiệm làm biên bản bàn giao chế độ bảo hành của Công ty khi có yêu cầu từ phía các Đại lý.
 • Các công trình thang NSH mà Công ty trực tiếp lắp đặt, Trưởng phòng lên kế hoạch bảo hành, bảo trì theo HĐ đã ký với CĐT. Phân công nhân viên đội bảo trì thực hiện công tác bảo trì hàng tháng.
 • Các công trình thang Hitachi do công ty lắp đặt (hay thuê các đội khác lắp đặt), Trưởng phòng có trách nhiệm thực hiện công tác QA nội bộ với đội lắp đặt được thuê và kết hợp với Mr Khánh làm hồ sơ gửi HEV yêu cầu QA và thực hiện chế độ bảo hành.

Đề nghị toàn thể nhân viên phòng TC-LĐ; các bộ phận liên quan khác như Hành chính-tổng hợp; Kế toán; bộ phận giao nhận đơn hàng nghiêm túc triển khai và thực hiện Qui định này.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NSH

CHÚ Ý:

Ban GĐ chỉ ra quyết định thi công khi Phòng TC-LĐ đã đảm bảo đủ các giấy tờ sau:

 1. Biên bản bàn giao giếng thang đủ điều kiện lắp đặt. (trước khi hàng về chân công trình 15 ngày).
 2. Bảng tiến độ thi công. (nộp trước khi thi công 7 ngày)
 3. Bản cam kết của đội thi công lắp đặt trước khi tiến hành ở hiện trường. (nộp trước khi thi công 7 ngày)
 4. Bảng thống kê vật tư thiết bị sử dụng trong thi công. (nộp trước khi thi công 7 ngày)
 5. Các chứng chỉ về an toàn lao động và chứng chỉ ngiệp vụ (của NV lắp đặt) ; nếu thuê đội khác ngoài công ty cần thêm HĐLĐ. (nộp trước khi thi công 7 ngày)
 6. Biên bản xác nhận hiện trường giếng thang đã đảm bảo an toàn cho TC-LĐ. (nộp trước khi thi công 5 ngày)
 7. Biên bản xác nhận (có chữ ký tươi) của tất cả các thành viên tham gia lắp đặt xác nhận đã nhận được đầy đủ các văn bản của công ty: Qui định về an toàn lao động; Qui trình thi công lắp đặt; Qui trình QA-QC cho lắp đặt thang máy. (nộp trước khi thi công 7 ngày)
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.