D’ Qua Hotel – Nha Trang

Chi tiết dự án:

Thông tin chi tiết về dự án

Thông tin dự án:

  • D' Qua Hotel - Nha Trang
  • Công Ty TNHH Lan Anh
  • 29 Phan Chu Trinh, Nha Trang
  • 7 tháng (2018)
  • 4 thang MCA. Tải trọng 1350kg. Tốc độ 2.5m/s. 31 điểm dừng
  • 3 thang LCA. Tải trọng 1050kg và 1350kg. Tốc độ 1.75m/s. 12 điểm dừng
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.